HUISREGELS/Algemene Voorwaarden

Voor uw en onze veiligheid en comfort: in onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen het hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren, zodat iedereen zich fijn kan voelen in ons hotel. 

Algemene regels:

 1. Bij incheck dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden van alle personen die in hotel verblijven. Inchecken is mogelijk voor personen ouder dan 18 jaar.

 2. Inchecktijd is van 15.00 tot 21.30 uur. Als u later incheckt, wordt per kamer en per uur de dan geldende kosten in rekening gebracht. 

 3. Uitchecken is mogelijk tot uiterlijk 11:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren. 

 4. Bij boeking van 3 kamers of minder kunt u uw reservering nog annuleren tot op de dag vóór uw aankomst. Als u meer dan 3 kamers tegelijk boekt, dan kunt u tot uiterlijk 1 maand voor aankomst nog gratis annuleren. Daarna zijn de annuleringskosten als volgt: 
  1 mnd – 3 weken voor aankomst:     25% moet worden betaald
  3 weken – 2 weken voor aankomst:  50% moet worden betaald
  2 weken – 1 week voor aankomst:    75% moet worden betaald
  1 week – 1 dag voor aankomst:         90% moet worden betaald
  Minder dan 24 uur voor aankomst:   100% moet worden betaald

 5. Indien u een kamer boekt voor iemand anders, vermeldt u dan ook de naam van de gast(en) die zal/zullen verblijven.

 6. Een huisdier mag in overleg en tegen betaling worden meegenomen, maar alleen als hij/zij heel lief is en goed opgevoed. Maximaal 1 huisdier per kamer. Het is verboden om huisdieren op de bedden te laten en om ze alleen op de kamer achter te laten. 

 7. Het ontbijt is bij de prijs inbegrepen. Indien u geen gebruik maakt van het ontbijtbuffet heeft u geen recht op korting of een lagere prijs. Ontbijt is zoals het woord al zegt: ontbijt. U mag vanuit het ontbijtbuffet dus niets meenemen om later te eten. Indien u iets mee wilt nemen kan dat in de vorm van een lunchpakket (tegen betaling). 

 8. Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

 9. Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen. In uw kamer bevindt zich een laptopkluis die u kunt gebruiken. 

 10. De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

 11. Beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering zonder restitutie van gedane betalingen, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie. Zowel de boeker als de gast zijn aansprakelijk voor aangerichte schade.

 12. Wij kunnen voor de kamersleutel uitgifte een borg van € 70,00 contant vragen. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de kamer in de juiste staat wordt achtergelaten.

 13. Blijf in geval van brand kalm. Meldt brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.

 14. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand, en verzamel bij de fietsenstalling naast het station aan de overkant. Gebruik bij brand in geen geval de lift. Weest u bij loos alarm alstublieft niet boos. Liever loos alarm dan brand!

 15. Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.

 16. Volgt u bij calamiteiten de aanwijzingen  van het personeel van het hotel.

  Het is verboden om:

 17. Het is verboden om nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.

 18. Het is verboden om eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.

 19. Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Dit geldt dus ook voor slagroompatronen / lachgas. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan zij overgaan tot verwijdering van u zonder teruggaaf van reeds gedane betalingen. 

 20. Het is verboden om overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. 

 21. In het restaurantgedeelte is het verboden om uw telefoon op luidspeaker te zetten voor bijvoorbeeld het voeren van gesprekken of het kijken van filmpjes. 

 22. Het is verboden om de kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.

 23. Het is verboden om te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €300,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij ook de voorrijkosten van de brandweer aan u doorbelasten.

 24. Het is verboden om versiering in de kamer aan te brengen. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.

 25. Het is verboden om kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).

Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden. Zowel gast als boeker zijn aansprakelijk voor aangerichte schade.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel