Algemene voorwaarden – huisregels 

Voor uw en onze veiligheid en comfort.

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste algemene voorwaarden (huisregels) die binnen het hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels:

 1. Bij incheck dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden van alle personen die in hotel verblijven. Inchecken is mogelijk voor personen ouder dan 18 jaar. Bij inchecken na 22 uur wordt er voor ieder uur  € 10,-  per kamer in rekening gebracht.  

 2. Uitchecken is uiterlijk om 11:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren. Later uitchecken kan tot 13.00 voor € 25,- 

 3. Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

 4. Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

 5. De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

 6. Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie. 

 7. Wij kunnen voor de kamersleutel uitgifte een borg van € 70,00 contant vragen. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de kamer in de juiste staat wordt achtergelaten.

 8. Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.

 9. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.

 10. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in geen geval liften.

 11. Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.

 12. Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van het hotel.

  Het is verboden om:

 13. Het is verboden om nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.

 14. Het is verboden om eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.

 15. Het is verboden om verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas)

 16. Het is verboden om overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.

 17. Het is verboden om de kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.

 18. Het is verboden om te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €300,00 aan u doorbelasten.

 19. Het is verboden om bepaalde versiering te gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti. Bij onze receptie kunt u informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.

 20. Het is verboden om kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).

 21. Het is verboden om een kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.

 22. Het is verboden om een huisdier, indien die in overleg is meegekomen, alleen op de kamer achter te laten. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel